• Oikeus tulkkiin

    Tulkkipalveluista ja niihin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään eri laeissa. Niissä määritellään kenelle ja milloin tulkkipalveluita tulee järjestää. Tulkkauksesta säädetään mm. ulkomaalaislaissa (2004/301), laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (2000/812), laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (1992/785) sekä laissa kotoutumisen edistämisestä (2010/1386).

    Tulkin tarpeesta kannattaa aina mainita jo aikaa varatessa, tulkin tilauksen hoitaa viranomainen. Tulkkia tarvitaan aina silloin, kun henkilöillä ei ole yhteistä kieltä. Myös omaa tulkkia voi ehdottaa, jos viranomainen ei tiedä mistä tulkin voisi tilata. Tulkkina tulee käyttää aina ammattitulkkia, ei sukulaista, ystävää eikä koskaan lasta! Tulkkauksesta aiheutuvat kulut hoitaa tulkin tilaaja, eli viranomainen.

  • สิทธิที่จะใช้ล่าม

    ชาวต่างชาติ ที่ย้ายมาอยู่ฟินแลนด์มีสิทธิที่จะใช้ล่าม ทุกครั้งเมื่อคุณต้องไปทำธุระ ควรจะพูดล่วงหน้าว่าต้องการล่าม
    เจ้าหน้าที่จะเป็นคนที่ติดต่อล่ามและชำระเงิน

  • Jaa tämä sivu